Księgowy - Grójec

Firma budowlana, salon fryzjerski, centrum szkoleniowe – co je łączy? Mimo różnych branż, we wszystkich tych firmach należy prowadzić księgowość. Właściwe wywiązywanie się z tego obowiązku jest wymagane prawem. Aby sprawnie realizować te zadania, warto skorzystać z usług doświadczonego księgowego.

 

Książka Przychodów i Rozchodów, księgi rachunkowe we własnym zakresie czy poprzez profesjonalne usług księgowe?

 

Prowadzenie księgowości w taki sposób, by nie narażać się na kary w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego, jest skomplikowane niezależnie od tego, czy w danym przedsiębiorstwie jest prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów (określana także jako PKPiR), czy też prowadzi się pełną księgowość. Sytuacji przedsiębiorstw w tym zakresie nie poprawia fakt, że w ostatnich kilku latach znacznie wzrosła ilość nowych przepisów, a takie zagadnienia, jak np.:

  • biała lista,
  • limit płatności gotówkowych,
  • slim VAT,
  • Jednolity Plik Kontrolny,

 

wciąż powodują wiele pytań oraz budzą wątpliwości wśród przedsiębiorców. Co gorsza, nawet za drobne pomyłki grożą wysokie kary finansowe. Z drugiej strony, zatrudnienie specjalisty ds. księgowych wiąże się z kolei z comiesięcznym wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych (nieco niższe stawki otrzymują księgowi, których specjalizacją jest ewidencja przychodów i rozchodów, aczkolwiek firmy prowadzące prostą księgowość także muszą przewidzieć w swoim budżecie znaczne wydatki związane z księgowością).

Alternatywnym rozwiązaniem są biura rachunkowe – zatrudnieni w nich specjaliści świadczą Klientom profesjonalne usługi, których koszt jest z reguły znacznie niższy niż w przypadku zatrudnienia pracownika we własnym zakresie oraz zakupu niezbędnego wyposażenia i oprogramowania. Rozwiązanie to jest coraz bardziej popularne, tym bardziej, że nowoczesne technologie ułatwiają świadczenie usług na odległość (e-księgowość). Zewnętrzni księgowi mogą realizować obowiązki księgowe, otrzymując dokumenty księgowe poprzez system elektronicznej wymiany plików. Dzięki temu, księgowy online prowadzi księgi (np. książka przychodów i rozchodów) oraz sporządza deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe. Rozwiązanie to znacznie ułatwia wykonywanie zadań, umożliwiając optymalizację nakładów czasowych i finansowych.

 

Usługi księgowe w Grójcu

 

Firma Kozłowscy – Usługi Księgowe oferuje usługę e-księgowość, dlatego naszą ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców z Grójca i okolic, ale do podmiotów z całej Polski. Nasze usługi proponujemy przedsiębiorcom, którzy chcą skupić się na rozwoju swoich firm i poszerzaniu zakresu ich działania, a sprawy księgowo-podatkowe, jako pracochłonne i czasochłonne, powierzyć specjalistom.

Dla poczucia bezpieczeństwa oferujemy udzielanie nam pełnomocnictwa, celem przejęcia odpowiedzialności i uniknięcia uciążliwych i stresujących kontaktów z organami kontrolnymi.

 

W zakres naszych usług wchodzi prowadzenie:

•    Ksiąg handlowych
•    Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•    Ryczałtu ewidencjonowanego
•    Ksiąg i rozliczeń rolników
•    Ewidencji środków trwałych i wyposażenia
•    Ewidencji do celów podatku VAT
•    Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT
•    Jednorazowych konsultacji księgowych

Dodatkowo:

•    Współpracujemy z firmą odzyskującą długi, notariuszem i radcą prawnym
•    Odbieramy VAT
•    Pomagamy w uzyskaniu dotacji samorządowych i unijnych
•    Wypełniamy, kompletujemy dokumentację dla cudzoziemców starających
się o zezwolenie na pobyt w Polsce


Księgi handlowe zgodnie z ustawą obligatoryjne są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 2 mln EURO w przeliczeniu na złotówki.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 2 mln EURO w przeliczeniu na złotówki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 2 mln EURO w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.